Skip to content

Az eredményesség feltételei

  A cégben dolglozó csapatok csak akkor tudnak hatékony folyamatokat működtetni, ha a csapatműködéshez szükséges feltételek rendelkezésre állnak. A csapatok is pont olyanok, mint az élő szervezetek: a megfelelő környezetben fejlődnek, a környezeti feltételek hiányában inkább csak vegetálnak.

  Az eddigi tapasztalataink alapján a szolgáltató és fejlesztő cégek számára a sikeres csapatműködéshez szükséges környezeti feltételek biztosítása jelenti a legnagyobb kihívást. Éppen ezért az eredményességi modellünk legfontosabb területe a feltételek biztosítása.

  Az eredményes csapatműködés feltételeinek meghatározásánál Richard J. Hackman professzor modelljét vettük alapul és azt vizsgáltuk, hogy a szolgáltató cégek speciális helyzetében milyen akadályokat kett kell legyőzni ezen feltételek megteremtéséhez.

  Valódi csapatok

  Ahhoz, hogy egy csapat képes legyen teljes erőfeszítéssel és összehangoltan dolgozni, rendelkeznie négy fontos jellemzővel. Ezek a valódi csapattá válás feltételei.

  • Közös feladat. Az egy csoportba szervezett emberekből csak egy közösen elérendő cél, vagy közös feladat tud valódi csapatot kovácsolni. Fontos, hogy ennek a feladatnak az eredménye egyértelműen kiértékelhető, látható legyen. A csapat tagjaiban nem merülhet fel kétség azt illetően, hogy sikerült-e megvalósítaniuk a közös feladatot, vagy nem.
  • Egyértelmű tagsági határvonalak. A csapat tagjainak tudniuk kell, hogy kikkel osztoznak a közös feladat felelősségében és kik azok, akik közreműködők ugyan, de nem részei csapatnak, így a közös felelősségben sem osztoznak.
  • Világosan definiált szabadságfok. A csapatnak tudnia kell, hogy miben dönthet saját hatáskörben és milyen esetekben kell bevonnia a feletteseit, vagy más területeket a döntés meghozatalába. Ha a csapat ebben bizonytalan, akkor a egyrészt a döntéshozatalai folyamatai lelassulnak, másrészt nem tud kialakulni az eredmények iránti felelősségérzetük.
  • Időbeli stabilitás. Minden csapatnak időre van szüksége az összeszokáshoz, a jól működő teljesítmény-stratégia kialakításához, a kölcsönös bizalom kifejlődéséhez.

  Kedvező szerkezet

  A valódi csapatok jellemzőivel rendelkező csapat számára meg kell teremteni azokat a szerkezeti feltételeket, amik mellett eredményesen tud teljesíteni. Ezek a feltételek alakítják ki azt a rendszert amiben a csapat működni fog. Ennek a rendszernek három fontos összetevője van.

  • Feladat meghatározás. A valódi csapattá válás első feltételeként a közös feladatot azonosítottuk korábban. A közös feladat megléte azonban még nem elegendő, csapat erőfeszítéseit a közös feladat minősége fogja meghatározni. A jó minőségű közös feladat eredménye jól látható és jelentőségteljes, kihívást jelent a csapat tagjainak és lehetőséget ad az egyéni képességek kamatoztatására és fejlesztésére.
  • Csapat összeállítás. Hiába alakítunk ki egy valódi csapatot és tűzünk ki számukra megfelelő minőségű feladatot, ha a csapat összeállításánál figyelmen kívül hagyunk néhány fontos szempontot. Ezek a szempontok a csapat létszámára, a tagok kompetecia-mixére és kulturális sokszínűségére vonatkoznak.
  • Normák. A szervezetben uralkodó normák alapvetően meghatározzák a csapatok működését. A csapat belső normáinak kialakítását érdemes a csapatokra bízni, szervezeti szinten viszont fontos a csapatok működésével kapcsolatos irányelveket meghatározni. A kutatások szerint az eredményes csapatokra jellemző a környezetük proaktív monitorozása és a teljesítmény-stratégia folyamatos igazítása a környezetben észlelt változásokhoz.

  Mozgósító célok

  A valódi csapatok számára meghatározott feladatok minőségét meghatározza, hogy azok milyen célokhoz kapcsolódnak. A mozgósító érővel rendelkező céloknak három jellemzője van.

  • Kihívást jelent. A cél eléréséhez a csapatnak mozgósítania kell az energiáit és kreativitását. A túl könnyű cél elkényelmesíti, a túl nehéz pedig lebénítja a csapatot.
  • Egyértelmű. A megfogalmazott cél nem lehet homályos, hanem mindenki számára egyértelműnek kell lennie hogy mikor érte azt el a csapat. Az egyértelmű célok orientálják a csapat döntéseit amikor kevésbé egyértelmű helyzetekkel szembesülnek.
  • Jelentőségteljes. A célnak fontosnak kell lennie és meg kell tudni mutatni azokat a következményeket, amivel az esetleges kudarc jár. A következmények alatt véletlenül sem szabad mesterségesen generált fenyegetést érteni! A lényeg, hogy a cél jelentőségével mindenki tisztában legyen a csapatban.

  Támogató szervezeti közeg

  Ha minden eddig felsorolt feltételt megteremtettünk a csapatok számára, akkor már csak a szervezeti közeg állhat a csapateredményesség útjában. A szervezeti közeg jellemzői közül hármat emelünk ki.

  • Hozzáférés az információkhoz és eszközökhöz. Ha egy csapat teljes erőfeszítéssel dolgozik a célok eléréséért, akkor a szervezettől leginkább az eredményességhez szükséges információkhoz történő hozzáférésre (pl. szerződések, megállapodások, kontrolling adatok stb.) és a szükséges eszközök (szoftverek, irodai helységek, szerverek stb.) biztosíására van szüksége. Tapasztalatink szerint a legtöbb szervezet meglepően sok akadályt gördít a csapatok elé ezen a téren.
  • Jutalmazási rendszer. Bármennyire is elkötelezett egy csapat a céljai elérése iránt, a jutalmazási rendszer mindenképpen befolyásolni fogja a hosszútávú morálját. Kevés általános szabály létezik a csapatműködést támogató jutalmazási rendszerre, de ezek egyike csapateredmények előtérbe helyezése az egyéni eredményekkel szemben. Az egyéni erőfeszítés és felelősségvállalás jutalmazása a megfelelő értékelési rendszer mellett szintén nagy hatást gyakorolhat a hosszútávú teljesítményre.
  • Képzési rendszer. Az eredményes csapatok fontos jellemzője a képességeik fejlődése. Ezt a fejlődést a szervezet a jól kialakított képzési rendszerrel tudja támogatni.

  Hozzáférhető szakértő támogatás

  A legkiélezettebb bajnokságokban versenyző csapatok minden sportágban több edzővel dolgoznak. A komplex problémákon dolgozó csapatok eredményességét nagyban befolyásolja, hogy a tagjai mennyire képesek önszervező módon, külső irányítás nélkül szervezni a munkájukat. Ezt a képességet a legjobban erre specializált támogató szakemberek segítségével tudják kiépíteni.